Kategorie
kasy fiskalne urządzenia fiskalne

Kto musi mieć kasę fiskalną online od lipca roku 2021

W 2021 roku przedsiębiorcy z określonych branż będą musieli zainstalować kasy fiskalne online. To urządzenia nowego typu, które łączą się przez Internet z Centralnym Repozytorium Kas, prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane o sprzedaży są przesyłane na bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów.

Od 1 lipca 2021 roku obowiązek instalacji kasy on-line dotyczy świadczenia usług:

  • fryzjerskich
  • kosmetycznych
  • budowlanych
  • w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów
  • prawniczych
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Przedsiębiorcy świadczący wymienione usługi skorzystali wcześniej z odroczenia terminu o pół roku, ze względu na epidemię.

Na zakup kasy on-line przysługuje ulga wynosząca 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł.